Vad är en entreprenör? - aes2016.seaes2016.se

aes2016.se

För dig som driver eller vill driva ett företag

Vad är en entreprenör?

Vad en entreprenör är kan förklaras på flera sätt, och ofta beror det på vem du frågar. Här kommer du att få några olika svar på frågan.

Det enkla svaret

Eftersom du befinner dig på den här sidan är det troligt att du redan har en ganska bra uppfattning om vad en entreprenör är, men ibland är det svårt att sätta ord på det när du ska beskriva begreppet. Även om det inte är en särskilt utförlig beskrivning betyder entreprenör först och främst nästan alltid någon som har startat och driver ett företag. Termen är också vanlig inom byggbranschen, och betyder då att du som företagare får en beställning och blir anlitad för att utföra ett visst arbete på entreprenad.

Det finns inget svar

Tyvärr är nog det mest korrekta svaret att det inte finns något definitivt svar på vad en entreprenör är. Men en sann entreprenör har en vision som hen kan beskriva i ord och även få att bli verklighet. Alla som driver ett företag har de egenskaperna och därför är de bara en del av vad som krävs.

Vad skiljer en entreprenör från en annan?

Alla som har ett eget företag eller sitter i en chefsposition drivs av något, men ofta ser de det endast som vilket jobb som helst, något som sätter mat på bordet. Något som däremot kännetecknar en entreprenör är att personen inte bara drivs av pengar, utan det är i stället en brinnande passion för visionen som är det viktigaste. Det ger entreprenören en större vilja och beslutsamhet. Snabbhet är också en viktig del i entreprenörskap eftersom du kvickt måste kunna se nya möjligheter, och sedan skapa resurser för att tillvarata dem. Att vara snabb, men även att ta risker är idag viktigare än någonsin för att vara först. För att även nämna den neoklassiska teorin är entreprenören någon som genererar kreativ förstörelse, och därigenom skapar efterfrågan på sina varor/tjänster.

En entreprenör kan även hjälpa sina anställda att få en entreprenörsanda genom att inspirera dem att tänka utanför ramarna, och att snarare tänka på lösningar än problem.

Inte heller det långa svaret gör sanningen rättvisa, eftersom det går att skriva mycket mer, och akademiker har fortfarande inte kommit fram till något exakt svar.