Att sälja byggprodukter på EU-marknaden - aes2016.seaes2016.se

aes2016.se

För dig som driver eller vill driva ett företag

Att sälja byggprodukter på EU-marknaden

När ett företag vill sälja byggprodukter inom EU finns det en del att hålla koll på. För att verksamheten ska vara helt laglig måste byggprodukterna uppfylla vissa krav. De här kraven är desamma som vid försäljning inom Sverige.

CE-märkning

För att en aktör ska få lov att ägna sig åt försäljning av byggprodukter inom EU behöver produkterna ha en så kallad CE-märkning. Om ett företag vill CE-märka en av sina byggprodukter måste produkten först uppfylla kraven för märkningen.

På byggprodukter ställer unionen krav som är kopplade till säkerhet, hälsa och miljö. De specifika kraven kommer från EU-direktiv och EU-förordningar och de gäller över hela unionen.

Andra regler vid försäljning av byggprodukter

Utöver en CE-märkning måste produkterna även ha relevant dokumentation som till exempel bruksanvisning och säkerhetsinformation. För svenska produkter ska även all dokumentation finnas på svenska.

Det finns tre olika aktörer som har ansvar för att säkerställa CE-märkning och korrekt dokumentation. Närmare bestämt tillverkare, distributör samt importör. Här räknar man exempelvis leverantörer och återförsäljare som distributörer.

Få mer information online

Vill du ha mer detaljer kring hur alla regler och krav fungerar finns det mer information att hitta på nätet. Läs mer online och försäkra dig om att företaget uppfyller de krav som gäller vid försäljning av byggprodukter på EU-marknaden.