Att arbeta på hög höjd - aes2016.seaes2016.se

aes2016.se

För dig som driver eller vill driva ett företag

Att arbeta på hög höjd

Att arbeta på hög höjd är riskfyllt och det är därför väldigt viktigt att tänka på säkerheten. Sveriges arbetarskyddslag kräver att en arbetsplats är säker och sund för dig som arbetstagare, därför har du rätt till de skydd som behövs när du arbetar på hög höjd. Det finns krav på att förebygga fallrisker på allt arbete från 2 meters höjd. Därför är det även klokt att du skyddar dig när du arbetar på hög höjd hemma. Kanske behöver du måla om huset eller rengöra taket, tänk då på att inte ta onödiga risker som kan resultera i en olycka.

Inköp för dig som företagare

Om du har ett företag som innefattar höghöjdsarbete är det viktigt att du har de säkerhetsanordningar som krävs. Dina anställda har rätt till skydd och utbildningar för att klara arbetet utan fara. På nätet kan du (skaffa det som behövs för att arbetet ska kunna utföras på ett säkert sätt. På X-Line hittar du bland annat säkerhetslinor, fallskyddsselar och karbinhakar. Den här utrustningen kan rädda liv på personer som arbetar på tak och andra höga höjder. De allra vanligaste arbetsplatsolyckorna sker på grund av fall från hög höjd, 10-20 procent av dödsfall på arbetsplatser orsakas av fall från höga höjder.

Utbildningar för höghöjdsarbete

Det finns fallskyddsutbildningar som ger de som ska arbeta på hög höjd information om risker och liknande och det är arbetsgivarens ansvar att se till att de anställda har en sådan. Många erbjuder utbildningar som kan skräddarsys utifrån ditt företags behov, vilket gör det ännu bättre för dina anställda. Även arbetsledare och chefer som har ansvar för arbetsmiljön har nytta av utbildningarna. 2019 infördes nya restriktioner för de som har arbete som innefattar klättring på hög höjd. Nu krävs ett medicinskt intyg som visar att arbetstagaren har tillräckligt bra hälsa för att klara av arbetet. Det då den typen av arbete innebär en stor fysisk påfrestning.