aes2016.se

För dig som driver eller vill driva ett företag

Events som kan vara värdefulla för dig som chef och ledare

Det kan vara väldigt stressande att inneha en chefsposition på företaget eftersom mycket vilar på dina axlar. Ett chefsjobb kan även kännas ensamt med jämna mellanrum. Därför är det extremt viktigt att det finns andra människor, antingen på företaget eller någon annanstans, som även de innehar en chefsposition och som du kan prata med.

Lyckligtvis finns det olika nätverk online som bjuder in och samlar ihop chefer inom olika branscher. Där kan du prata med andra och bolla idéer och förhoppningsvis få lite stöd när det är tuffare tider. De är dessutom bara ett klick bort.

Med nya idéer kan du förbättra arbetsmiljön på jobbet för alla anställda. De kommer säkerligen trivas bättre vilket i slutändan leder till mer produktivt arbete. Tillsammans kan ni ta företaget framåt och öka lönsamheten. Det bör vara en prioritet för alla företag att både chefer och medarbetare trivs och mår bra på arbetsplatsen.

Alla behöver vi någon

Det kan absolut hjälpa väldigt mycket att få prata med andra i samma sits som förstår vad du går igenom. Vi människor tål olika mycket men förr eller senare blir det jobbigt om det blir för mycket.

Att sälja byggprodukter på EU-marknaden

När ett företag vill sälja byggprodukter inom EU finns det en del att hålla koll på. För att verksamheten ska vara helt laglig måste byggprodukterna uppfylla vissa krav. De här kraven är desamma som vid försäljning inom Sverige.

CE-märkning

För att en aktör ska få lov att ägna sig åt försäljning av byggprodukter inom EU behöver produkterna ha en så kallad CE-märkning. Om ett företag vill CE-märka en av sina byggprodukter måste produkten först uppfylla kraven för märkningen.

På byggprodukter ställer unionen krav som är kopplade till säkerhet, hälsa och miljö. De specifika kraven kommer från EU-direktiv och EU-förordningar och de gäller över hela unionen.

Andra regler vid försäljning av byggprodukter

Utöver en CE-märkning måste produkterna även ha relevant dokumentation som till exempel bruksanvisning och säkerhetsinformation. För svenska produkter ska även all dokumentation finnas på svenska.

Det finns tre olika aktörer som har ansvar för att säkerställa CE-märkning och korrekt dokumentation. Närmare bestämt tillverkare, distributör samt importör. Här räknar man exempelvis leverantörer och återförsäljare som distributörer.

Få mer information online

Vill du ha mer detaljer kring hur alla regler och krav fungerar finns det mer information att hitta på nätet. Läs mer online och försäkra dig om att företaget uppfyller de krav som gäller vid försäljning av byggprodukter på EU-marknaden.

Att utrusta din industriella verksamhet: En guide till köp av verktyg och maskiner

När du står inför uppgiften att utrusta din industriella verksamhet med de nödvändiga verktygen och maskinerna, är det avgörande att göra välgrundade val för att säkerställa smidig drift och maximal effektivitet. Här är några viktiga aspekter att tänka på när du genomför inköp:

Utvärdera verksamhetens behov och krav

Innan du börjar köpa verktyg och maskiner är det viktigt att noggrant utvärdera din verksamhets specifika behov och krav. Vilka typer av arbetsuppgifter ska utföras? Vilken kapacitet och prestanda krävs? Genom att klargöra dessa faktorer kan du fokusera på att skaffa utrustning som passar perfekt för dina uppgifter.

Kvalitet över kvantitet

När det kommer till industriella verktyg och maskiner är kvalitet avgörande. Det kan vara frestande att välja billigare alternativ för att spara pengar, men detta kan ofta leda till högre underhållskostnader och kortare livslängd på utrustningen. Investera i pålitliga och välrenommerade märken som garanterar hållbarhet och pålitlighet över tid.

Ergonomi och säkerhet

Arbetarnas välbefinnande och säkerhet är av yttersta vikt. Välj verktyg och maskiner som är ergonomiska och enkla att använda för att minska risken för arbetsrelaterade skador. Integrerade säkerhetsfunktioner bör vara en prioritet för att skydda ditt team och följa branschstandarder.

Framtida utbyggnadsmöjligheter

Tänk på din verksamhets framtida tillväxt och utbyggnad. Investera i utrustning som kan anpassas och uppgraderas för att möta stigande efterfrågan och nya arbetsuppgifter. Detta kan minska behovet av att byta ut hela maskineriet när behoven förändras.

Att välja rätt leverantör och företag

För att göra dina inköp mer smidiga och pålitliga, bör du överväga följande:

Rykte och erfarenhet

Välj leverantörer och företag som har ett gott rykte och en lång erfarenhet inom branschen. Undersök deras tidigare projekt och kundrecensioner för att bedöma deras pålitlighet och kvalitet.

Service och support

Köpet av industriella verktyg och maskiner är bara början. Välj en leverantör som erbjuder omfattande service och support, inklusive installation, underhåll och reparationer. Detta säkerställer att din utrustning alltid fungerar optimalt.

Teknisk expertis

Arbeta med leverantörer som har teknisk expertis och kan ge rådgivning om rätt utrustning för dina specifika behov. De bör kunna svara på dina frågor och ge vägledning kring användningen av utrustningen.

Framtiden för din industriella verksamhet

Genom att noga överväga dina behov, investera i kvalitetsutrustning och välja pålitliga leverantörer, kan du bygga en stark grund för din industriella verksamhets framtid. Utrustningens pålitlighet, prestanda och säkerhet kommer inte bara att påverka din dagliga drift utan även din förmåga att växa och utvecklas på lång sikt. Ta dig tid att göra rätt val och se din verksamhet blomstra.

Dags för balkongrenovering i bostadsrättsföreningen

En bostadsrättsförening behöver givetvis renovera ibland av olika anledningar. Det kan handla om ett stambyte eller balkongrenoveringar som båda tar tid men är absolut nödvändiga.

En balkongrenovering på alla fastigheter i bostadsrättsföreningen behöver ni göra efter ungefär 50 år. Då behöver betongplattan bli utbytt för att ni som bor i lägenheterna ska vara på den säkra sidan. I samband med en renovering av balkongen kan ni även passa på att glasa in den om ni så önskar.

Behöver fasaden repareras eller om ni vill ha tilläggsisolering är det ett ypperligt tillfälle att göra det i samma veva. När ni ändå har byggställningar och annat material på plats ökar inte priset nämnvärt om ni vill lägga till andra jobb. Det är ekonomiskt försvarbart att låta firman som jobbar med balkongrenoveringen, sköta de andra jobben också.

Inhämta offerter

Det finns många företag som kan utföra renoveringar på er fastighet. Vill ni ha experthjälp finns det också företag som kan hjälpa er med konsulter genom hela processen, från avtalsskrivning till färdig renovering och allt däremellan. Skulle en tvist med byggföretaget uppstå kan de även hjälpa er med det. Skaffa er mer information här innan ni drar igång arbetet.

Maximera din produktivitet: Så optimerar du ditt schema med en bokningskalender

Som företagare är tid en värdefull resurs. Att optimera ditt schema och hantera bokningar på ett effektivt sätt kan vara avgörande för att maximera din produktivitet och uppnå dina affärsmål. En bokningskalender kan vara det verktyg som tar din tidshantering till nästa nivå.

Skapa struktur och översikt

En bokningskalender ger dig möjlighet att skapa struktur och översikt över dina möten, kundbesök och andra viktiga händelser. Genom att ha allt samlat på ett ställe kan du snabbt och enkelt se tillgängliga tidsluckor och undvika dubbelbokningar. Du kan också få en överblick över dina kommande veckor och månader för att bättre planera och prioritera dina arbetsuppgifter.

Automatisera bokningsprocessen

Med en bokningskalender kan du automatisera bokningsprocessen och göra det enklare för både dig och dina kunder. Genom att integrera kalendern på din webbplats eller via en bokningslänk kan dina kunder själva välja tid och datum som passar dem bäst. Detta sparar tid och minskar behovet av att manuellt hantera bokningar och schemaläggning.

Anpassa efter dina behov

En stor fördel med en bokningskalender är flexibiliteten att anpassa den efter dina specifika behov. Du kan konfigurera arbetsdagar och -tider, sätta tidsintervaller för möten och lägga till anpassade frågor eller krav vid bokning. På så sätt kan du skapa en smidig och skräddarsydd upplevelse för både dig själv och dina kunder.

Förenkla kommunikationen

Genom att använda en bokningskalender kan du förenkla kommunikationen med dina kunder och samarbetspartners. Du behöver inte längre spendera tid på att försöka hitta en gemensam tid att mötas eller bolla olika förslag fram och tillbaka. Istället kan du enkelt dela din bokningslänk eller ge tillgång till din kalender, vilket gör det smidigt för andra att boka möten med dig.

Genom att använda en bokningskalender kan du optimera ditt schema, öka din produktivitet och effektivisera din tidshantering. Ta kontroll över din tid och skapa en smidig och professionell bokningsprocess för dig själv och dina kunder. Ge dig själv möjligheten att fokusera på det som verkligen är viktigt för att nå framgång med ditt företag.

Hjälp med skyltning i den fysiska butiken

Tydlighet är viktigt för kunder när de besöker en fysisk butik. Av den anledningen är skyltningen någonting du som butiksinnehavare bör tänka på. Det finns flera sätt du kan skylta på när du har en butik. Idag satsar många på digitala skyltar, vilka du bland annat kan få hjälp med på shoppa.se. Där kan du också få hjälp med tryckta skyltar.

Fånga kundens uppmärksamhet

Skyltar kan hjälpa dina kunder att fatta beslut när de handlar. De kan också hjälpa dig att rikta uppmärksamheten mot specifika produkter. Du kan bland annat skylta med produkter som är på extrapris eller som tillhör ditt företags eget varumärke. Det ökar möjligheterna att de blir uppmärksammade och därmed sålda.

Även om du är butiksinnehavare eller arbetar med skyltningen i en butik har du förstås besökt andra butiker tidigare i egenskap av kund. Då är du troligtvis medveten om hur irriterande det är när du inte hittar det du letar efter. Utgå gärna från dina egna erfarenheter när du ska skylta i butiken, så blir det sannolikt fördelaktigt.

Vi rekommenderar att du kombinerar digitala och tryckta skyltar. På så vis kan du anpassa utifrån just din butik och vad du vill visa. Fördelen med en digital skylt är att den kan ändras vid behov.

Personalplanering – Så optimerar du schemaläggningen för att öka effektiviteten

En välplanerad personalplanering är en viktig del av att driva en framgångsrik restaurangverksamhet. Genom att optimera schemaläggningen kan man inte bara öka effektiviteten utan också förbättra medarbetarnas arbetsmiljö. I den här artikeln ger vi tips och råd om hur du kan skapa en optimal personalplanering för din restaurang.

Analysera arbetsbelastningen

Innan du börjar planera schemat är det viktigt att du har en god förståelse för arbetsbelastningen på din restaurang. Titta på historiska data över till exempel antal gäster, omsättning och beställningar för att få en uppfattning om när det är som mest och minst att göra. Utifrån den här analysen kan du skapa en grundplan för din personalplanering.

Använd dig av digitala verktyg

Det finns många digitala verktyg som kan underlätta planeringen av personalen på din restaurang. Till exempel kan du använda en personalplaneringsapp som gör det enklare att schemalägga och kommunicera med medarbetarna. Genom att använda sådana verktyg kan du spara tid och undvika dubbelbokningar och missförstånd.

Skapa ett flexibelt schema

Ett flexibelt schema kan hjälpa dig att hantera plötsliga förändringar och oförutsedda händelser på ett smidigt sätt. Se till att du har en reservpool av medarbetare som kan hoppa in om någon blir sjuk eller om det blir extra hektiskt. En annan fördel med att ha ett flexibelt schema är att det ger medarbetarna möjlighet att själva påverka sin arbetstid, vilket kan höja trivseln på arbetsplatsen.

Variera arbetsuppgifterna

Att variera arbetsuppgifterna kan hjälpa till att undvika att medarbetarna blir uttråkade eller överbelastade. Se till att du har en blandning av uppgifter som kräver hög koncentration och fysisk ansträngning samt mer avslappnade sysslor. Det kan också vara bra att ge medarbetarna möjlighet att byta uppgifter med varandra för att hålla arbetsdagen intressant och stimulerande.

Ta hänsyn till medarbetarnas önskemål

För att skapa en arbetsmiljö som medarbetarna trivs i är det viktigt att du tar hänsyn till deras önskemål när du planerar schemat. Fråga dem om vilka dagar och tider de helst vill arbeta och försök att skapa ett schema som passar så många som möjligt. Kom ihåg att en nöjd personal oftast leder till en bättre arbetsmiljö och högre produktivitet.

Avslutningsvis

En välplanerad personalplanering kan göra stor skillnad för din restaurangs effektivitet och medarbetarnas trivsel. Genom att följa de tips och råd som vi har gett i den här artikeln kan du skapa en personalplanering som är både effektiv och fördelaktig för alla inblandade.

Det är också viktigt att komma ihåg att en personalplanering aldrig är färdig. Se till att du regelbundet utvärderar schemat och gör eventuella justeringar baserat på nya erfarenheter och förändrade förhållanden. På så sätt kan du alltid ha en personalplanering som är anpassad efter dina behov och som hjälper dig att driva din restaurangverksamhet på ett smidigt och framgångsrikt sätt.

Planera en smidig kontorsflytt – så här går det till

Att flytta ett företags kontor kan kännas som en stor utmaning. Det finns mycket som ska planeras och ordnas för att allt ska gå smidigt. Här är en guide som hjälper dig att planera en kontorsflytt på ett effektivt sätt.

Skapa en plan och sätt upp mål

Det första steget i att planera en kontorsflytt är att skapa en plan. Bestäm vilka uppgifter som behöver göras och när de ska vara klara. Skapa också realistiska mål för flytten. Om du behöver hjälp med att skapa en plan kan du alltid anlita en flyttfirma som kan ge dig tips och råd.

Bestäm vem som ansvarar för vad

En kontorsflytt involverar många olika uppgifter. För att undvika förvirring och missförstånd är det viktigt att bestämma vem som ansvarar för vad. Se till att alla i företaget är medvetna om vem som ansvarar för vad och vilka deadlines som gäller.

Sortera och rensa

En kontorsflytt är ett utmärkt tillfälle att sortera och rensa i företagets papper och utrustning. Bestäm vilka saker som ska kastas, säljas eller skänkas bort. Ju mindre ni behöver flytta, desto smidigare kommer flytten att bli.

Anlita en pålitlig flyttfirma

Att anlita en pålitlig flyttfirma är avgörande för en smidig kontorsflytt. Det är en stor fördel att välja en som har erfarenhet av att flytta företag och som har bra omdömen från tidigare kunder. Tänk också på att boka flyttfirman i god tid för att undvika att de blir upptagna.

Informera alla berörda parter

Se till att informera alla berörda parter om kontorsflytten i god tid. Det kan vara kunder, leverantörer, samarbetspartners och anställda. Se också till att informera posten, telefonbolag och andra som behöver veta om företagets nya adress.

Att flytta ett företags kontor kan kännas överväldigande, men med en god planering och rätt hjälp kan flytten bli smidig och effektiv. Följ dessa tips och se till att ni är väl förberedda för er kommande kontorsflytt.

Håll dina anställda säkra: En guide till skyddskläder på arbetsplatsen

När det gäller att driva en säker och effektiv arbetsplats är rätt skyddskläder en av de viktigaste sakerna som företag kan investera i. Skyddskläder är utformade för att skydda anställda mot farliga arbetsförhållanden som höga temperaturer, kemikalier och skarpa föremål.

Det är viktigt att välja rätt skyddskläder för att se till att personalen är säker och bekväm medan de utför sina arbetsuppgifter. Här är en guide till de viktigaste typerna av skyddskläder som används på arbetsplatser idag.

Ögon- och ansiktsskydd

Skyddsglasögon och ansiktsskydd är avgörande för att skydda anställda mot flygande föremål, stänk av kemikalier eller andra farliga material. Skyddsglasögon med tätning runt ögonen kan också skydda mot damm och partiklar. Ansiktsskydd, som en skärm eller visir, är också viktiga för att skydda anställda mot heta material, kemikalier eller stänk av farliga ämnen.

Hörselskydd

Höga ljudnivåer på arbetsplatsen kan orsaka hörselskador, så hörselskydd är viktiga för anställda som arbetar med maskiner, verktyg eller annan utrustning som kan orsaka höga ljudnivåer. Det finns många olika typer av hörselskydd, inklusive öronproppar och hörselkåpor, och det är viktigt att välja rätt typ baserat på ljudnivåerna på arbetsplatsen.

Andningsskydd

Anställda som arbetar med farliga material eller i dammiga miljöer behöver andningsskydd för att skydda mot inandning av skadliga partiklar eller gaser. Det finns olika typer av andningsskydd, inklusive engångsmasker, halvmasker och helmasker. Det är viktigt att välja rätt typ av andningsskydd baserat på typen av farligt material som hanteras och ljudnivån på arbetsplatsen.

Kepsar och hjälmar

Skyddskepsar och hjälmar är viktiga för att skydda anställda mot skador på huvudet från fallande föremål eller slag. Det finns många olika typer av hjälmar, inklusive industrihjälmar, hjälmar med visir och hårddiskar. Det är viktigt att välja rätt typ av hjälm baserat på typen av arbete som utförs och graden av skydd som krävs.

Arbetskläder

Arbetskläder är utformade för att skydda anställda mot farliga kemikalier, höga temperaturer och skarpa föremål. Som arbetsgivare är det viktigt att se till att de anställda är säkra och bekväma medan de utför sina arbetsuppgifter. Rätt skyddskläder är en av de viktigaste investeringarna som företag kan göra för att uppnå detta mål. Genom att välja rätt skyddskläder för varje arbetsuppgift och se till att personalen använder dem korrekt, kan arbetsgivare säkerställa en säker och produktiv arbetsplats.

Oavsett om det handlar om att välja rätt typ av ögon- och ansiktsskydd, hörselskydd, andningsskydd, hjälmar eller arbetskläder, är det viktigt att ta hänsyn till arbetsförhållandena och de specifika riskerna som är förknippade med varje arbetsuppgift. Genom att göra detta kan arbetsgivare hjälpa till att skydda sina anställda och undvika skador och olyckor på arbetsplatsen.

Underhåll företagsfastighetens tak regelbundet

Alla tak behöver regelbundet underhåll oavsett vilken typ av ägare en fastighet har: privat eller företag. De flesta större och medelstora företag har i regel en fastighetsskötare som håller koll på när det är dags att byta tak på fastigheten nästa gång. När det kommer till bostadsrättsföreningar brukar styrelsen stå för planeringen av underhållet.

Årlig inspektion

Det är viktigt att minst en gång per år klättra upp på taket och göra en fysisk inspektion. Beroende på vilken typ av tak det handlar om kan du se över om delar av takbeläggningen har gått sönder, spruckit eller helt enkelt har ramlat av. Passa också på att rensa hela taket från löv och annat löst skräp som ligger kvar. Det minskar både brandrisken och motverkar angrepp av mögel och mossa.

Tvätta taket

Om taket fortfarande ser risigt ut även efter att det är rensat från beläggningar kan det vara dags för en taktvätt. Här måste du först göra research kring vilket material taket består av. Beroende på om taket är gjort av papp, tegel eller plåt används olika metoder vid rengöring. Om taket har en mindre yta kan det gå bra att åtgärda det själv. De flesta företag använder en professionell takfirma för att utföra den nödvändiga servicen, det kan du kolla här.